Studieaktivitetskrav og gennemførselstid

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens maksimal indskrivningstid handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.

Studieaktivitet

  • Du skal bestå mindst 45 ECTS hvert studieår for at være indskrevet som studerende på SDU. Kravet er et såkaldt akkumuleret studieaktivitetskrav: Efter første studieår skal du have bestået mindst 45 ECTS, efter andet studieår skal du have bestået mindst 90 ECTS i alt, og efter tredje studieår skal du have bestået mindst 135 ECTS i alt. Læs mere om, hvordan studieaktivitetskravet skal forstås.
  • Derudover gælder der et supplerende krav på de naturvidenskabelige uddannelser: Du skal bestå mindst én prøve om året. Hvis du ikke består mindst én prøve i en sammenhængende periode på 12 måneder, bliver du udmeldt.

Maksimal indskrivningstid

Du må bruge 1 år ud over den normerede tid på at færdiggøre din bacheloruddannelse.

Bemærk, at der gælder særlige frister, hvis du er optaget på uddannelsen før 1. september 2015.

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet og/eller gennemføre din uddannelse inden for den maksimale indskrivningstid, kan du søge om dispensation fra kravene.

Læs mere om dispensation og usædvanlige forhold

Hvem kan hjælpe mig?

Hvis du er blevet forsinket undervejs og ikke kan leve op til kravene om studieaktivitet og/eller maksimal indskrivningstid, kan du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies