Skip to main content

Valgfrie kurser

Du kan se i dit anbefalede studieforløb, hvornår i din uddannelse du kan vælge valgfag.

Valgfag på Naturvidenskab

Alle de bachelorkurser, som du kan se i oversigten over udbudte kurser, og som ikke er obligatoriske på din uddannelse, er i princippet forhåndsgodkendt som valgfag på din bacheloruddannelse.

Du må også gerne vælge kandidatkurser som valgfag på din bacheloruddannelse, så længe de ikke indgår i den kandidatuddannelse, du planlægger at søge ind på.

Du skal være opmærksom på, om der er nogen særlige indgangskrav eller faglige forudsætninger på de kurser, du overvejer at tage, og om du kan leve op til kravene. Det kan du læse om i den enkelte kursusbeskrivelse.

Bemærk: Det er vigtigt, at du orienterer dig i oversigten over udbudte kurser og ikke i selvbetjeningen, når du skal se, hvilke kurser du kan vælge. Selvbetjeningen er dit værktøj til at tilmelde dig og viser ikke den udtømmende pulje af kurser, du kan vælge blandt.

Valgfag på et andet fakultet/universitet

Du kan også tage kurser, som udbydes på et andet fakultet eller universitet, som valgfag. Det kræver naturligvis, at du finder et kursus, som er fagligt relevant for din uddannelse, og som du kan tage på et tidspunkt, der passer ind i dit studieforløb.

Vær opmærksom på, om der er nogen særlige indgangskrav eller faglige forudsætninger på det kursus, du overvejer at følge, og om du kan leve op til kravene.

Enkelte kurser på andre fakulteter er forhåndsgodkendt som valgfag på Naturvidenskab. Hvis det kursus, du vil følge, ikke på forhånd er godkendt som valgfag på Naturvidenskab, skal du sende en ansøgning om forhåndsmerit til dit studienævn, så du kan få godkendt kurset som en del af din uddannelse. Når studienævnet har godkendt kurset, så skal du medsende forhåndsgodkendelsen, når du tilmelder dig kurset ved det fakultet/universitet, der udbyder kurset

Når du har bestået kurset, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur via SPOC, så de kan registrere kurset som bestået.

Generelt skal du gå i gang i god tid, hvis du ønsker at tage et kursus på et andet fakultet/universitet, da det kan tage en del tid at få kurset godkendt.

Kan jeg skifte valgfag?

Du har mulighed for at skifte ét valgfag ud med et andet indtil tre uger efter semesterstart. Det kræver dog, at tre kriterier er opfyldt:

  1. Der skal være ledige pladser på det kursus, du ønsker at følge i stedet
  2. Der må ikke have været afholdt nogen forudsætningsprøver eller eksamenselementer i det kursus, du ønsker at skifte fra (se kursusbeskrivelsen for kurset)
  3. Underviseren i det kursus, du ønsker at skifte til, skal vurdere, at du ikke er gået glip af for meget til at kunne bestå eksamen.

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur via SPOC hurtigst muligt efter semesterstart, hvis du ønsker at skifte valgfag. Efter tre uger er du bundet til kurset og skal gå til eksamen i det.

 

Anbefalede valgfrie kurser

Se, hvilke valgfrie kurser vi anbefaler, du tager på bacheloruddannelsen i Biologi.

Se listen