Skip to main content

Udlandsophold

Studerende på udlandsophold. Foto: Chelsea Marie Hicks.

Der er mange gode grunde til at tage en del af sin uddannelse i udlandet. Du bliver udfordret både fagligt og personligt, du kan specialisere dig i interessante fagområder, og arbejdsgivere vægter ofte udlandsophold som en vigtig kvalifikation i jobansøgninger.

Læs mere om, hvorfor udlandsophold kan være en god idé

Som biologistuderende har du mulighed for at tage mange forskellige steder hen. Her er et udpluk af de udvekslingspartnere, som udbyder relevante kurser:

Universidade de Aveiro

Universitet i det nordlige Portugal med fokus på økologi og miljøbiologi på kandidatniveau.

Læs mere

Universität Bremen

Universitet i det nordlige Tyskland, en times togtur fra Hamburg. Udbyder engelsksprogede kurser på kandidatniveau inden for marinbiologi, økologi og tropisk akvatisk økologi.

Læs mere

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Universitet i det nordlige Tyskland, en halv times togtur fra Bremen. Tilbyder et udvekslingsprogram på kandidatniveau med fokus på økosystemet i Vadehavet.

Læs mere

Umeå Universitet

Beliggende i det nordlige Sverige ud til Den Botniske Bugt. Udbyder både engelsk- og svensksprogede kurser inden for økologi, miljøbiologi og plantebiologi.

Læs mere

Wageningen University

Hollandsk universitet beliggende midt i Holland, som tilbyder engelsksprogede kurser inden for bl.a. økologi, marinebiologi og adfærdsbiologi.

Læs mere

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Verdens nordligste universitet, beliggende 350 km nord for den nordlige polarcirklen. Udbyder både norsk- og engelsksprogede kurser på bachelor- og kandidatniveau inden for bl.a. arktisk biologi, økologi og fiskebiologi. 

Læs mere

Göteborgs Universitet

Stort svensk universitet med både svensk- og engelsksprogede kurser på bachelor- og kandidatniveau inden for bl.a. økologi, plantebiologi og ornitologi.

Læs mere

Universität Hamburg

Tre timer i tog fra Odense, og du befinder dig i Tysklands næststørste by. Her kan du tage kurser inden for marine økosystemer, molekylær plantebiologi og fiskeristudier.

Læs mere

James Cook University

Universitet i det nordøstlige Australien, som udbyder kurser inden for marinbiologi og tropisk biologi.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om udlandsophold

1. Hvornår kan jeg tage af sted?

Hvis du er på et-fagligt forløb, dvs. ikke har et tilvalg eller sidefag, er det mest oplagt at tage af sted på 2. semester af kandidatuddannelsen, hvor du har 30 valgfrie ECTS. Det kan dog også lade sig gøre at rejse ud på andre tidspunkter, for eksempel 5. eller 6. semester af bacheloruddannelsen. Dette kræver dog lidt mere planlægning, da der ofte ligger en del obligatoriske kurser, du skal tage hensyn til.

Hvis du er på et to-fagligt forløb (centralt fag + tilvalg/sidefag), anbefaler vi, at du placerer dit udlandsophold i samråd med Studievejledningen, da der også her er en del obligatoriske kurser, du skal tage hensyn til.

2. Hvornår skal jeg gå i gang med at planlægge mit udlandsophold?

Udvekslingsophold gennem SDU

Hvis du vil have en plads gennem en af SDU´s samarbejdspartnere, skal du søge om en nominering gennem SDU International. Du skal være ude i god tid – start gerne med at undersøge mulighederne op til 1  ½ år, før du skal af sted.

Ansøgningsfrister for udvekslingspladser via SDU
Læs mere om udvekslingsophold i Europa
Læs mere om udvekslingsophold uden for Europa

Selvarrangeret udlandsophold

Fordelen ved et selvarrangeret ophold er, at du ikke er begrænset til SDU's aktuelle samarbejdsaftaler.

Ulempen er, at du selv skal sørge for al kontakt til det udenlandske universitet, herunder ansøgning og indskrivning. Derudover skal du selv betale evt. studieafgift (tuition fee) til værtsuniversitetet. Hvis du modtager SU, kan du dog søge et udlandsstipendium til at dække (noget af) studieafgiften.

Husk at undersøge ansøgningsfrister i god tid - andre universiteter kan have andre frister end SDU.

Det er en god idé at starte planlægningen i god tid. Hvis du vil uden for Europa, skal du gå i gang med at planlægge opholdet senest et år i forvejen. Vi anbefaler dog, at du går i gang allerede 1  ½ år før du skal af sted. >Hvis du vil blive i Europa, kan du nøjes med et halvt års planlægningstid, men vi anbefaler, at du går i gang allerede et år i forvejen.

Læs mere om selvarrangerede udlandsophold

2. Hvor meget arbejde skal jeg lægge i planlægningen?

Der er flere forskellige ting, du skal have styr på, inden du tager af sted.

Først og fremmest skal du finde nogle relevante kurser, som studienævnet kan forhåndsgodkende. Kurserne skal matche din uddannelses faglige niveau og profil, og du skal naturligvis også sikre dig, at de bliver udbudt i det semester, hvor du rejser ud. 

Du skal også ansøge om en udvekslingsplads på det udenlandske universitet, så du kan blive indskrevet, blive tilmeldt kurser og gå til eksamen.

Derudover skal du finde et sted at bo – det hjælper det fremmede universitet som regel med – og sørge for rejse, forsikring, eventuelle vaccinationer, søge legater og andre praktiske ting, inden du tager af sted.

Husk, at andre universiteter kan have andre ansøgningsfrister end SDU, ligesom de kan stille specifikke krav til dokumentation i forbindelse med din ansøgning, for eksempel sprogtest. Undersøg derfor ansøgningsfrister og krav til dokumentation tidligt i processen.

4. Kan jeg lave en ISA eller mit bachelorprojekt i udlandet?

Du kan godt lave en individuel studieaktivitet (ISA) eller dit bachelorprojekt i udlandet.

Den letteste måde at gøre det på er at finde en forskningsgruppe eller et laboratorie  i udlandet, som vil have dig som gæst, og så tilmelde dig projektet på SDU med en hovedvejleder fra dit institut. Derefter beskriver du i projektbeskrivelsen, at du gennemfører dele af eller hele projektet i udlandet.

Når projektbeskrivelsen er godkendt, kan du søge SDU’s internationaliseringsfond om penge til et selvarrangeret ophold, og så kan du tage af sted.

5. Hvordan planlægger jeg et udlandsophold som udvekslingsstuderende?
  1. Start med at finde ud af, hvilke udvekslingspladser du er interesseret i. Spørg eventuelt en underviser, Studievejledningen på Naturvidenskab eller SDU International om råd.
  2. Undersøg, om det udenlandske universitet har kurser, der er relevante for din uddannelse, på et sprog du behersker. Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde rundt på universiteternes websider, og at de oplysninger, du leder efter, nogle gange slet ikke er offentligt tilgængelige.
  3. Søg om en udvekslingsplads via ansøgningssystemet. Du kan søge lige så mange pladser, du vil – husk at prioritere dem i forhold til dine ønsker. For hver plads, du søger, skal du angive, hvilke kurser du gerne vil følge, hvis du får pladsen. Dette er kun en foreløbig plan, og du er ikke bundet af, hvad du angiver.
  4. Når du har er blevet nomineret til en udvekslingsplads, skal du søge om forhåndsgodkendelse af merit for dine kurser. Husk at medsende kursusbeskrivelser, og angiv, hvordan kurserne skal indgå i dit studieforløb.
  5. Når dine kurser er blevet forhåndsgodkendt, skal du søge ind på det udenlandske universitet som udvekslingsstuderende.
6. Hvordan søger jeg legater?

Økonomien skal ikke forhindre dig i at tage på udlandsophold. Derfor kan du søge om økonomisk støtte i form af legater, bl.a. via SDU International og LegatNet. Det kan også betale at undersøge, om dit gamle gymnasium uddeler legater til tidligere elever.

Der findes brede legater, som ikke er bundet til bestemte fagområder eller geografi. Der findes også legater, der er målrettet studerende på bestemte studieretninger eller fra bestemte geografiske områder.

Der er forskellige ansøgningsprocesser, men alle legater har én ting tilfælles: Det er vigtigt, at du laver et realistisk budget for dit udlandsophold.