Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS, hvilket svarer til tre års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning).

Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS,  og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Du kan læse Biologi enten som en et-faglig uddannelse, hvor du specialiserer dig inden for biologi, eller som en to-faglig uddannelse, hvor du kombinerer Biologi med et tilvalg eller sidefag.