Skip to main content

Din karriere og valg undervejs

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge virksomhedsprojekt, udlandsophold m.v. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger dine kompetencer på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktisk erfaring

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.  Arbejdsgivere vægter eksempelvis studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis og opbygge et fagligt netværk.

Mange vælger en kandidatuddannelse

De fleste bachelorer i Biologi vælger at tage kandidatuddannelsen i Biologi.

Bacheloruddannelsen i Biologi giver dog også adgang til en række andre kandidatuddannelser på SDU, afhængigt af hvordan du vælger at opbygge din bacheloruddannelse. Se alle dine muligheder i DIVA.

Beskæftigelsesområder

Kandidatuddannelsen i Biologi er alsidig og kan stykkes sammen på mange forskellige måder. Derfor har du mange mulige karriereveje som biolog, afhængig af dine faglige interesser.

Eksempler på jobtitler:

  • informationsmedarbejder i zoologisk have eller nationalpark
  • naturvejleder
  • videnskabsformidler
  • miljøkonsulent
  • energivejleder
  • fiskeritekniker
  • jordbrugsteknolog
  • gymnasielærer
  • forsker

Undervisning

Hvis du kombinerer Biologi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, får du undervisningskompetence i begge fag på gymnasieniveau.

Som biolog kan du også blive underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.