Førsteårsprøven

Du skal bestå førsteårsprøvens eksamener i løbet af dit første studieår for at fortsætte uddannelsen.

Hvis du ikke består førsteårsprøven inden for fristen, vil du få en besked i din studentmail om, at du bliver udmeldt af uddannelsen.

Kurser i førsteårsprøven

Du kan se i dit anbefalede studieforløb, hvilke kurser der indgår i førsteårsprøven, og hvornår de er placeret.

Hvis du dumper kurser i førsteårsprøven

Det er vigtigt, at du fokuserer på at bestå førsteårsprøve inden for fristen. Hvis du dumper en eksamen, der indgår i førsteårsprøven, skal du sørge for at blive tilmeldt eksamen igen. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen.

Du har tre forsøg til at bestå de kurser, der indgår i førsteårsprøven.

Hvis det ikke går som forventet

Du kan søge om udsættelse af tidspunktet for, hvornår førsteårsprøven skal være bestået.

Studienævnet kan dog kun give dig udsættelse, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, som har gjort, at du ikke har mulighed for at bestå førsteårsprøven inden for fristen.

For at søge om udsættelse skal du lave en dispensationsansøgning

Inden du sender ansøgningen kan du evt. kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab, som kan hjælpe dig med at få et overblik over din situation og lave en plan for resten af din uddannelse.