Menu

Studiestart på sidefag

Hvis dit hovedfag er uden for Naturvidenskab, vil du blive inviteret til et opstartsmøde i august. Vi anbefaler, at du deltager i den fælles studiestart for nye bachelorstuderende på Naturvidenskab, da sidefagsstuderende på Naturvidenskab  ikke har separate hold men bliver blandet med andre naturvidenskabsstuderende fra både 1. og 2. år. Det er derfor vigtigt at få etableret et godt netværk fra begyndelsen.

Vi ønsker dig en god studiestart på dit sidefag!

Bemærk: Nogle af efterårets kurser har undervisningsstart i august. Tjek i læseplanen for dit sidefag, om det gælder for nogen af kurser, du har tilmeldt dig.

Hvis du har spørgmål om dit sidefag, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på Naturvidenskab.

Information om dit sidefag

På dit sidefags sider under Din uddannelse finder du al relevant information om dit sidefag, blandt andet en oversigt over sidefagets opbygning, læseplaner og vigtige oplysninger om eksamen.

Der er også links til relevante ansøgningsskemaer til studienævnet eller studieadministrationen, hvis du skal søge om eksempelvis merit, dispensation, eller andet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies