Love og regler

Relevante love og regler for HD studiet:

 

Studieordninger:
Studieordning  2012 
Studieordning, årgang 2014 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2012 ff.)

(Studieordningerne opdateres løbende)

 

Love:
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

 

Bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
(Karakterbekendtgørelsen)

 

Interne regler og retningslinier:
Regler for afholdelse af prøver (eksamen) i udlandet på HD- og Masterstudier

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab