Skip to main content
mitsdu

Sprogkursus i tysk

Din vej til det internationale arbejdsmarked 

 

Tysk åbner verden - er du klar? 

Som Europas største sprog åbner tysk for dine fremtidsmuligheder

Orienter dig om vores forskellige kursusudbud inden for generelle sproglige og kulturelle færdigheder, fagspecifik undervisning samt et helt særligt tilbud til dig, der skal på udlandsophold eller i projektorienteret forløb i et tysktalende land. 
Kurserne har det til fælles, at de gør dig bedre til at tale, læse og forstå tysk og kan på den måde være med til at øge dine jobmuligheder.
Øg dine chancer for at arbejde med internationale forhold ved at benytte nedenstående tilbud. 

 

Der vil ikke være udbud af alle undervisningsforløb i alle semestre.

Kommende kursustilbud – for alle kursustilbuddene gælder, at der er opstart i februar 2024 og at undervisningen forventeligt løber fra uge 6 til uge 17 2024. Tilmeld dig nu: 

 
Har du spørgsmål til kurserne, undervisningen, niveauet eller andet er du velkommen til at skrive til vores mailbox: sprogkurser@sdu.dk

Såfremt antallet af tilmeldinger overstiger de kapacitetsmæssige rammer, forbeholder vi os retten til at afvise studerende, der ønsker at blive tilmeldt. På samme måde forbeholder vi os retten til at nedlægge et kursus, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet.

HUM studieliv - instagram Det Humanistiske Fakultet - Facebook Det Humanistiske Fakultet - Youtube Det Humanistiske Fakultet - LinkedIn