Skip to main content
PÅ CAMPUS

Nyt forældreforum for studerende med børn

Et nyt forældreforum skal sikre bedre fællesskab og erfaringsudveksling mellem de studerende på SDU med børn.

Af Helle Rieltoft, , 02-09-2020

Hvordan bliver man en del af det sociale liv på studiet, når man samtidig har børn derhjemme, der skal passes? Hvordan får andre familieliv og aftenundervisning til at hænge sammen? Er der nogen, der kan anbefale en god vuggestue? Og må man egentlig have et studiejob, mens man er på barsel?

Som forældre og samtidig studerende kan man støde på særlige udfordringer i løbet af studietiden. Et nyt forum for SDU’s studerende med børn er oprettet, for at studerende med børn kan dele erfaringer og søge råd hos hinanden.  

SDU’s forældreforum er oprettet af Marius Folden Pedersen, der er filosofistuderende, formand for Syddanske Studerende (SDS) og medlem af Akademisk Råd på det humanistisk fakultet.

Startskuddet var forårets corona-lockdown

Marius har ikke selv børn, men gennem sit virke i SDS og i Akademisk Råd oplevede han - særligt under forårets lockdown - at mange studerende med børn havde særlige udfordringer. Marius fortæller: 

Under forårets corona-lockdown var det tydeligt, at studerende med børn havde nogle helt særlig udforringer. Blandt meget andet var mange studerende med børn udfordret på at finde tid til studierne, samtidig med at deres børn skulle være hjemme, da både daginstitutioner og skoler var lukkede. Desuden blev der fra de studerendes side udtrykt ønske om et forum i stil med det, der nu er oprettet”. 

Selv om mange daginstitutioner og skoler er åbnet igen, og hverdagen for mange ser mere normal ud, end den gjorde i løbet af foråret, er det stadig aktuelt med et forældreforum på SDU. Marius forklarer: 

Ideen med forældreforummet er at sikre, at studerende med børn også bliver hørt mellem SDU’s mange andre stemmer, og forummet kan bruges som et talerør mellem forummets medlemmer, ledelsen og administrationen ved SDU”.  

De sene undervisningstimer kan gøre det til en udfordring, at nå at hente sine børn inden institutionerne lukker - og særlig hvis man pendler til og fra Odense

Mette Bylling Pinto, Studerende  og medlem af SDU's forældreforum

Frit fællesskab med erfaringsdeling

Marius oplyser desuden, at aktiviteten i forældreforummet har været stigende op til studiestarten, og særligt erfaringsdelingen mellem de studerende lader til at fungere rigtig godt. 

Forummet er tiltænkt som et fællesskab, hvor indholdet og rammerne bestemmes og drives af medlemmerne selv. Der er altså ikke tale om et forum med en bestyrelse og en fast dagsorden.  

“At forummet drives af medlemmerne selv gør, at medlemmerne i langt højere grad kan få et forum, som de ønsker sig og har behov for. Studerende med børn har jo selvsagt et bedre indblik i de problematikker og udfordringer, man kan løbe ind i, når man er studerende og har børn”,

fortæller Marius. 

På Facebook har SDU’s forældreforum indtil videre lidt over 300 medlemmer. Tre af medlemmerne er Maja Tangholm (43 år), Mette Bylling Pinto (48 år) og Frederik Pors Klinting (33 år).

Det er ikke altid nemt at få livet som forældre til at gå op med et hektisk studie. Mit studieliv er og har været præget af ensomhed og manglende faglig sparring med mine medstuderende...

Frederik Kliting, Studerende og medlem af SDU's forældreforum

De særlige udfordringer 

Maja, Mette og Frederik nævner alle tre, at det kan være en udfordring at få familielivet til at gå op sammen med sene undervisningstimer på SDU.

 “De sene undervisningstimer kan gøre det til en udfordring, at nå at hente børn inden institutionerne lukker - og særligt hvis man også pendler til og fra Odense”

pointerer Mette, der studerer pædagogik og er mor til tre. 

De tre studerende nævner at andre udfordringer, ved at forene studielivet med at være forældre, er at få tid til at deltage i det sociale liv på studiet, at opbygge et socialt og fagligt netværk, at komme med i en læsegruppe og at sætte sig ind i og forstå regler for eksempelvis barsel og sygeeksamen.

Frederik, der er studerer medicin og er far til to - til december tre - drenge, fortæller: 

“Det er ikke altid nemt at få livet som forældre til at gå op med et hektisk studie. Mit studieliv er og har, til tider, været præget af ensomhed og manglende faglig sparring med mine medstuderende, fordi et studieliv med børn kræver andre prioriteringer og fravalg end et studieliv uden børn”.

Maja, der studerer jura og er mor til to piger, fortæller, at hun i høj grad har brugt forummet til at blive klogere på, hvilke typer af støtte man er berettiget til, når man er studerende og har børn, da det kan være svært at få overblik og orientere sig om de mange typer af sociale ydelser.

Der har manglet et fællesskab

Særligt i begyndelsen af sin studietid savnede Frederik andre studerende at tale med om de udfordringer, som følger med, når man er studerende med børn: 

“Jeg savnede information og hjælp til at kunne diskutere bekymringer, erfaringer, faldgrupper og studieteknik i relation til både børn og familieliv - og i særdeleshed med andre studerende, som var i samme situation som jeg selv”.

Efter 10 semestre på medicinstudiet har Frederik dog efterhånden fundet løsninger og svar på de fleste af sine udfordringer og spørgsmål til det at være studerende med børn. Frederik mener dog, at det er vigtigt at støtte op om forummet for at hjælpe nyere og kommende studerende med børn lettere igennem studietiden.

Maja og Mette giver også udtryk for, at de mener, at et forældreforum på SDU har manglet. Mette fortæller:

“Selv om jeg og flere af mine medstuderende har børn og har haft hinanden at sparre med, er jeg sikker på, at mange andre studerende med børn får glæde af forældreforummet. Det betyder meget at have nogen at kunne relatere sig til i forhold til de udfordringer, man gennemlever”.

Ligesom Frederik og Mette er Maja interesseret i at bakke om SDU’s forældreforum - blandt andet ved at hjælpe andre studerende i forummet med at få svar på deres spørgsmål: 

Jeg har tidligere arbejdet som bankrådgiver, så derigennem har jeg noget erfaring, som jeg kan trække på, når nogle af forummets medlemmer stiller spørgsmål til økonomi. Jeg er altid parat til at hjælpe andre, og det kan nogle gange være lidt nemmere at finde eller give et tilfredsstillende svar, når man kan spejle sig i andres situation og sige, jeg er også forældre”. 

Du kan melde dig ind i SDU’s forældreforum her

Redaktionen afsluttet: 02.09.2020