Skip to main content

Hvorfor alkoholfri rustur?

De fleste forbinder en rustur med nye relationer, sjove lege og et stort indtag af alkohol. De fleste af de nye studerende har allerede været på deres rustur, eller også venter den lige om hjørnet. Mange vil måske derfor undre sig, når de hører ”en alkoholfri rustur”, for kan det da virkelig passe? Men det kan det. Hos studier som Statskundskab og Samfundsfag skal de nye studerende også bruge flere dage på at lege og skabe nye relationer til deres medstuderende, men modsat den ”klassiske” rustur, har man hos Statskundskab og Samfundsfag droppet alkoholen det meste af turen.

Af Frederikke Malling, , 22-09-2019

RUST har mødt to af arrangørerne, som står for planlægningen og afholdelsen af den alkoholfrie rustur.
Kathrine Sekkelund Munch er 23 år og studerer statskundskab på 5. semester. Derudover sidder hun i det koordineringsudvalg, som bl.a. er med til at arrangere rusturen for de nye studerende, hvor hun fungerer som formand.
Nanna Marie Raahauge Søgaard er 22 år gammel og studerer også statskundskab på 5. semester. Sammen med Kathrine sidder hun også i koordineringsudvalget, hvor Nanna derimod er kasserer for udvalget. 

Med en gruppe på fire i koordineringsudvalget og 16 tutorer var de klar til afholdelsen af den årlige rustur, som i år rummede 133 nye og friske studerende fra både Samfundsfag og Statskundskab.

Sidst i august måned løb rusturen af stablen, hvor de studerende for alvor skulle lære deres medstuderende at kende inden deres studiestart her i september.

Kathrine og Nanna giver os et større indblik i, hvad det vil sige at afholde og arrangere en alkoholfri rustur, samt hvad de nye studerende på Statskundskab og Samfundsfag har kunne se frem til.

Rusturen har på Statskundskab og Samfundsfag i flere år været alkoholfri, så for dem er det meget naturligt, men derfor kommer det for de fleste nye studerende som lidt af et chok, da det bryder med de flestes forventninger. Det er også noget, som de studerende har sat ord på over for blandt andet Kathrine:

”Om aftenen er der mange, der siger, at de godt nok var skuffet, da de så invitationen, og tænkte ”okay, det bliver bare nederen”, men der er mange, der sidder og indrømmer, at det godt nok har været fedt.”

Nanna satte også et par ord på, hvordan turen kan bryde med de studerendes forventninger:

”Især hvis man har ældre søskende, der har været på rustur og har hørt om deres oplevelser, så har man en forventning, som måske ikke bliver efterlevet, men det er måske meget godt, tænker jeg.


Billede af Kathrine Sekkelund Munch

Programmet for en alkoholfri rustur

Rusturen strækkede sig over tre dage, men alkoholen måtte de studerende vente med til på tredjedagen, hvor hele turen afsluttedes med en fest for de nye studerende og deres tutorer. Alkoholen var altså ikke sparet helt væk, og det kunne man heller ikke sige om deres spil og lege. Programmet for de studerende var nemlig stramt og propfyldt med sjove og grænseoverskridende lege, hvor de studerende for alvor skulle lære hinanden at kende, samt få overskredet nogle grænser for at ryste nervøsiteten lidt væk.
Ifølge Kathrine er programmet og det gode forbillede særdeles vigtigt, når man afholder en rustur uden alkohol: 

”Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til det program, man lægger. Når der ikke skal være alkohol, så skal vi sørge for, hvordan vi så får folk til at snakke sammen og ikke bare synes, det er akavet og ikke tør snakke med hinanden. Men når først man har et rigtig godt program, så er det ikke et problem” hvortil hun også tilføjer: ”Vi har rigtig meget fokus på også at ryste tutorerne godt sammen, så vi kender hinanden rigtig godt inden, så vi også viser, at vi kan sagtens have det sjovt uden alkohol, og at vi har det megafedt sammen, for at vise det gode forbillede.”

Stafet, body bowling, vandballonkrig, dance fit og natteløb er et udpluk af de aktiviteter, som de nye studerende tidligere år har skulle give sig i kast med på rusturen. Leg og spil holder de studerende i gang, så de glemmer øllen og i stedet får skabt nogle unikke relationer til deres medstuderende. Disse aktiviteter har ifølge Kathrine stor betydning for relationerne mellem de nye studerende: 

”Når man først har været ude på dybt vand, for det er jo grænseoverskridende aktiviteter noget af det, så tror jeg bare man lærer hinanden meget bedre at kende, for man har jo brug for hinanden, man er allesammen i samme båd.


Relationer, nye venskaber og ingen alkohol

Nervøsiteten og sommerfuglene i maven buldrer frem før mødet med sine medstuderende. Denne nervøsitet dulmer de fleste med et par øl, så man kan få mere mod på at snakke med de andre og gå all in på de mange lege, men det var ikke en mulighed for de nye studerende på Statskundskab og Samfundsfag. Men Kathrine mener, at der er mange positive ting ved at droppe alkoholen, når det kommer til at skabe gode relationer på turen: 

”Man behøver ikke have en facade op, for der er måske mange, der føler, de bliver lidt en anden, når de drikker. Så lærer man i stedet hinanden mere rigtigt at kende, og det er ikke sådan, at man har haft en facade på rusturen, fordi man har været fuld hele tiden, og når man så møder op, så føler man ikke rigtigt, man kender hinanden.”

Nanna beskriver de nye studerendes relationer som ”mindre overfladiske”, hvortil Kathrine tilføjer: ”Man får skabt nogle relationer, der ikke er baseret på alkohol.”
Ifølge Nanna og Kathrine kan det at droppe alkoholen være med til, at de nye studerendes venskaber til deres medstuderende bliver mere oprigtige og baseret på en tur, hvor de studerende for alvor har lært hinanden at kende uden indtagelse af alkohol.


Ifølge Kathrine og Nanna kan det klart mærkes på den efterfølgende studietid, at de nye studerende har lært hinanden at kende uden alkoholens indblanding. Til det siger Nanna blandt andet: 

”Min egen erfaring er, hvis man har lært nogle at kende i en sammenhæng, så er det den, der går igen.”

At de studerende har lært hinanden at kende uden en øl i hånden er altså med til, ifølge Kathrine og Nanna, at de studerende også er mere tilbøjelige til at ses senere på studiet bare til en kop kaffe eller en film. Der bliver skabt nogle relationer på rusturen, hvor det ikke nødvendigvis skal handle om at drikke sig fuld, men hvor man oprigtigt kan være sammen.

Billede af Nanna Marie Raahauge Søgaard

Hvad tænker de studerende?

Da Kathrine og Nanna bliver spurgt, om de har mødt nogle fordomme, når de har fortalt veninder og venner om den alkoholfrie rustur, svarer Nanna med et grin på læben ”Ja!”.
Der er altså ingen tvivl om, at det strider med manges forestillinger om den ”rigtige” rustur, og ifølge Nanna, kan man mærke stor forundring: 

”Det bliver ikke altid taget så godt imod. Folk rynker lidt på næsen.” Hvortil hun tilføjer: ”Folk er meget skeptiske omkring det.”

Men til trods for den skepsis, som rusturen samt koordineringsudvalget møder udefra, så nævner Kathrine også, at der er mange, der synes, at det, de gør, er virkelig fedt. Men i sidste ende er det dog alligevel de studerendes mening, der tæller, og der ingen tvivl mellem Kathrine og Nanna om, at tilbagemeldingerne efter turen er meget positive.
Kathrines indtryk er, at de fleste studerende tager positivt hjem efter en vellykket rustur: 


”Min erfaring er i hvert fald, at der er mange, der tænker, de er skeptiske inden og ”hvorfor er der ikke alkohol”, men jeg har nærmest kun hørt positive tilbagemeldinger bagefter. Det er helt vildt så tætte folk bliver på de tre dage og lærer hinanden at kende.”

Men det er svært at bryde med, ikke? Fordi det ligger meget i den danske kultur, når man skal møde nye mennesker, så skal vi også have en øl i hånden

Kathrine Sekkelund Munch 

Andre studier og alkoholfrie rusture

For en håndfuld år siden tog Statskundskab og Samfundsfag beslutningen om at skære ned på alkoholen på deres rusture. Herefter har det ikke længere været alkoholen, der har taget fokus, men derimod aktiviteterne og fællesskabet.
Men kunne man forestille sig, at der i løbet af de næste år er flere studier, der begynder at droppe alkoholen på deres ture? Det mener Kathrine og Nanna helt klart.
Ifølge Nanna er der ved at sprede sig en større tilbøjelighed til nedprioritering af alkoholen:

”Jeg tror, der er en tendens generelt, der er ved at sprede sig”dertil tilføjer hun: ”det fører lidt til, at vi begynder at gå i en lidt mere alkoholfri retning.”


I det samfundsfaglige fakultet har man lavet flere restriktioner omkring indtagelsen af alkohol på rusturerne hos de forskellige studier, men selvom flere studier har taget kampen op mod alkoholens store betydning på rusture, så er det ifølge Kathrine noget, der ligger dybt i os alle:

”Men det er svært at bryde med, ikke? Fordi det ligger meget i den danske kultur, når man skal møde nye mennesker, så skal vi også have en øl i hånden.”


Både Nanna og Kathrine mener dog, at flere studier bør overveje at droppe en del af alkoholen på rusturen. Ifølge dem bliver det en meget mere inkluderende tur, hvor man ikke risikerer, at nogle bliver væk, fordi de ikke drikker. Man skal ikke drikke alkohol for at være med i fællesskabet og på den måde rummer den alle, hvilket Nanna og Kathrine mener er vigtigt.

Redaktionen afsluttet: 22.09.2019