Skip to main content

Formand ud af det blå

Da en efterskoleven fik Morten Kofod til at melde sig ind i Syddanske Studerende i foråret 2018, havde han ikke regnet med at sidde for bordenden med formandshatten på et år efter.

Af Mads Vikkelsø, , 11-10-2019

Morten Kofod

Morten Kofod, Formand for Syddanske Studerende

Der var en tid før den 2. april, hvor Morten Kofod havde sin kalender i hovedet. Det kan han ikke længere. Da Syddanske Studerende holdt generalforsamling tilbage i foråret og valgte Morten Kofod som deres nye formand, var det slut med den overskuelig kalender. Hurtigt var der møder, der sneg sig ind på alle mulige tidspunker. 

Morten Kofod er glad for sin formandspost. Det har været en hektisk tid, men også en lærerig proces, der har givet ham meget. 

Det var dog slet ikke meningen, at Morten Kofod allerede skulle tage formandsstafetten videre. I tiden op til generalforsamlingen den 2. april, var det ikke formandsstolen, han havde i tankerne. Det var næstformandsstolen. 

Han har været i foreningen i lidt over 1,5 år og blev en del af den, da en gammel efterskoleven ringede og spurgte ham, om det ikke var noget for ham. Morten Kofod har tidligere været aktiv i ungdomspolitik og meldte sig ind i Syddanske Studerende for at finde ud af, om det var noget for ham. Det skete i foråret 2018.

Omstændighederne ville dog, at da tiden nærmede sig generelforsamlingen i år og der stadig ikke var nogen kandidater til formandsposten, var der en fra Syddanske Studerende, der opfordrede Morten Kofod til at stille op. Det kom lidt ud af det blå, som han selv siger. 

I dag har Morten Kofod været formand i lidt over et halvt år og han er ved at vænne sig til det store ansvar og alle møderne, der skal holdes styr på. Det har været en fed udfordring og dem har Morten Kofod altid haft smag for. Ved siden af formandsposten læser han på kandidaten i international virksomhedskommunikation og har en bachelor i idræt fra SDU. 

En flad fornemmelse

En af de første større opgaver, som Morten Kofod har forholdt sig til som formand, har været SDUs nye fokusering på FNs verdensmål. Han har sammen med bestyrelsen i Syddanske Studerende lagt en linje for, hvad Syddanske Studerende har af holdninger til den nye verdensmålsstrategi.

Umiddelbart er Syddanske Studerende positivt stemt overfor det nye fokus, men som repræsentanter for studerende på SDU, har de også en mere kritisk vinkel, da det nye fokus ikke må gå ud over undervisningskvaliteten. Det ser det, indtil videre, ikke ud til at have.

I relation til at Syddanske Studerende repræsenterer studerende på SDU, var Morten Kofod inviteret ud til debat ved SDUs verdensmålsforum den 24. september. Et arrangement der efterlod ham med en flad fornemmelse.

Jeg synes ikke rigtig, at vi fik lov til at nuancere debatten om verdensmålene. Der var ikke sat nok tid af til det og der var en dårlig tilgang til debatten

Morten Kofod, Formand for Syddanske Studerende

Morten Kofod ville gerne have haft flere kritiske perspektiver i debatten om SDU og verdensmålene, men det blev der, ifølge ham, ikke lagt op til. Han sad bagefter, som han selv siger det, med en lidt flad fornemmelse.

Derudover synes han, at det var mærkeligt at se så meget engangsservice til at arrangement, der omhandler verdensmålene. Særligt med mål 12 for øje, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Servicen var ikke af plastik, men Moren Kofod havde forestillet sig en mere bæredygtig løsning.

Kritisabelt er det også, at arrangementet blev afholdt over en hel dag, hvor de studerende skulle nedprioritere deres undervisning, hvis de ville med. Man kunne som studerende få fraværsfri, men det er ifølge Morten Kofod ikke optimalt, at studerende skulle fravælge deres undervisning, for at deltage i verdensmålsforummet.

Det var tamt, at det lå i undervisningstiden. Både for de ansattes vedkommende og for de studerendes. Der er plads til forbedring

Morten Kofod, Formand for Syddanske Studerende

En tilpasnings tid

Morten Kofod har overtaget en forening, der befinder sig i en brydningstid, hvor de ikke har de samme økonomiske ressourcer, de tidligere har haft.

Til universitetsvalget den 27.-28. november 2018, blev Syddanske Studerende konfronteret med ny udfordring i form Agoralisten, en ny politisk organisation, som stillede op imod Syddanske Studerende.

Agoralistens indtræden på SDU universitetspolitiske scene og indvælgelse i SDUs bestyrelse, har betydet, at Syddanske Studerende får færre penge i støtte fra SDU. Det skyldes, at Agoralisten også skal have en del af den støtte, som SDU giver til studenterpolitiske foreninger, der stiller op til valget. Støtten bliver fordelt efter den procentvise andel af stemmer, som foreningerne får til universitetsvalgene.

Det næste universitetsvalg bliver afholdt i november 2020.

Syddanske Studerende har på grund af den mindre økonomiske støtte været nødt til at gentænke deres forening og afgøre, hvad der skal bruges penge på. Det har medført, at visse stillinger der tidligere var lønnet, nu må drives af frivillige kræfter.

Morten Kofod er spændt på at se, hvordan Agoralisten vil bruge deres penge, da listen under valget slog sig op på, at de kunne repræsentere de studerende på SDU bedre end Syddanske Studerende

Indtil videre har Morten Kofod ikke set, at Agoralisten har skabt mere værdi for de penge de har fået, end Syddanske Studerende kunne have gjort.

Redaktionen afsluttet: 11.10.2019