Skip to main content
På Campus

Medicinstuderende klager over fysisk eksamen - "Det er ikke forsvarligt"

I slutningen af december indsendte medicinstuderende ved SDU et klagebrev, der blev formuleret på baggrund af en beslutning om eksaminer med fysisk fremmøde. Tidligere tilkaldte medicinstuderende fra både Københavns Universitet og Aarhus Universitet sig opmærksomhed efter klager over eksaminer med fysisk fremmøde på trods af den raserende COVID-19-pandemi. Og i slutningen af december blev det så de medicinstuderende fra SDU’s tur.

Af Frederikke Malling, , 08-01-2021

Studienævnet er benhårde

D. 30/12 2020 blev brevet sendt ind, dog lader det til på Mohammed Daoud, at udsigterne til, at det fysiske fremmøde erstattes af digital, ligger langt væk: 

”Det Sundhedsvidenskabelig Fakultetet og studienævnet for medicin er benhårde. For mig virker det til, at de kører en stram kurs på nuværende tidspunkt. Fakultets svar på vores klage gav mig et indtryk af, at klagen ingen betydning havde, de efterlod ingen mulighed for kompromis eller forslag til balanceret løsninger.”

Sådan beskriver Mohammed udsigterne for eksaminerne for SDU’s medicinstuderende. Han tilføjer desuden, at hans respekt for fakultetet og studienævnet er stor, men at det ærgrer ham, at de ikke sætter sig ind i de over 200 studerendes situationer – studerende, som har underskrevet dette klagebrev. 

Kun fem dage inde i år 2021 blev det desuden virkeligheden, at vi kun må ses med fem mennesker og skal holde os så meget derhjemme som muligt. Dette har gjort, at udmeldingerne om fysisk eksamen for de medicinstuderende er blevet tvivlsomme, dog har SDU valgt at fastholde det fysiske fremmøde for alle eksaminer i denne uge på trods af de omfattende restriktioner. Afviklingen af de resterende eksaminer på medicinstudiet i januar er stadig uvis.

De studerendes fremmøde til en mulig fysisk eksamen

Mohammed Daoud mener, at studerende i risikogrupper lige nu sættes i et enormt dilemma: 

”Skal de tage chancen og dukke op til eksamen med frygt for at blive smittet i transporten på vej til SDU eller på campus? Eller skal de afmelde eksamen og blive forsinket på studiet, velvidende at ingen kan sikre, at hele situationen med corona bliver bedre til efteråret, hvor de så bliver nødsaget til at afmelde eksamen igen. Vi taler eventuelt om forsinkelser på et år eller mere.”

Mohammed selv vil tage til eksamen med fysisk fremmøde, hvis denne beslutning bliver fastholdt, og hvis han selvfølgelig ikke har nogen symptomer. Dog er han sikker på, at flere studerende vil møde op til trods for symptomer på sygdom i frygten for at sakke bagud med uddannelsen. Til det kommenterer han yderligere: 

”Det vil fakultetet og studienævnet åbenbart ikke tage stilling til, eller sikre at ingen med symptomer dukker op til eksamen.”

Fysisk vs. digital eksamen

Mohammed mener, at man ikke kan opnå 100% samme kvalitet med en digital eksamen som med en fysisk, men at der ifølge ham er måder, hvorpå man kan omlægge eksamen til digital og samtidigt sikre en ordentlig kvalitet. Til det kommenterer han: 

”Ellers havde KU, AAU og AU ikke omlagt eksaminer til online.”

Ifølge Mohammed er det et abstrakt spørgsmål at svare på, om man går på kompromis med kvaliteten ved en digital eksamen og sender to billeder som eksempel på forskellen mellem en digital eksamen i foråret og en tidligere eksamen med fysisk fremmøde:

Med disse billeder vil Mohammed vise et eksempel på to eksaminer, hvoraf den ene blev afviklet digitalt og den anden fysisk. En anden forskel på de to eksaminer er brugen af hjælpemidler, hvor den fysiske eksamen er uden hjælpemidler, og den digitale eksamen er med hjælpemidler.

Ifølge Mohammed må man selv vurdere, om man mener, at man kan opnå samme kvaliteter og muligheder ved en digital eksamen som ved en fysisk på baggrund af dumpeprocent og fordeling af karakterer. Disse billeder tydeliggør, at gennemsnittet af karaktererne er højere for den digitale eksamen med hjælpemidler end den fysiske eksamen uden hjælpemidler i dette tilfælde.

Til sidst kommenterer Mohammed: 

”Jeg har en fornemmelse af, at denne sag handler mere om at stå fast på sine principper og beslutning end at finde en løsning, der kan sikre vores eksaminers kvalitet og validitet, samtidig med at man ikke udsætter de studerende for unødig risiko og afspejler samfundssituationen.”

Om eksaminerne for de medicinstuderende bliver afholdt med fysisk fremmøde eller bliver konverteret til digitale eksaminer er endnu uvist. Men der er ingen tvivl om, at tovholder Mohammed og hele gruppen bag klagebrevet ikke er tvivl om, hvordan de ønsker at januars eksaminer skal forløbe.

 

Det har ikke været muligt at få nogen kommentarer til sagen fra hverken studienævnet for medicin på SDU eller Medicinerrådet.

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 08.01.2021