Skip to main content
Campus

Medicinstuderende til fysisk eksamen: "Jeg var meget tryg"

Flere medicinstuderende har denne vinter skulle møde fysisk op til eksamen på SDU på trods af de mange coronarestriktioner. MERIT har forhørt sig ved to medicinstuderende, som fortæller om deres oplevelser med fysiske eksaminer i en coronatid. Derudover fortæller Studienævnet for Medicin ligeledes om deres erfaringer med eksaminerne denne vinter.

Af Frederikke Malling , , 16-03-2021

I slutningen af december måned indsendte en gruppe medicinstuderende et klagebrev, hvor de klagede over de beslutninger, der var truffet om vinterens afholdelse af eksaminer. SDU havde nemlig besluttet, at flere eksaminer skulle afholdes med fysisk fremmøde. Dog lader det til, at oplevelserne til de fysiske eksaminer har været meget positive.

Emilie Paarup læser medicin på 2. semester og var i slutningen af januar til en fysisk eksamen. Ligeledes var medicinstuderende Aishah Nour-Eldine Jamil, der går på 5. semester, til fysisk eksamen i januar måned. De to studerende sætter ord på deres oplevelser med fysisk eksamen i en coronatid. 

Derudover sætter Studienævnet for Medicin os ind i, hvilke overvejelser man har gjort sig i forbindelse med afholdelsen af de fysiske eksaminer denne vinter, og hvordan de har oplevet dem.

Afholdelsen af fysiske eksaminer på Medicin

Enkelte eksaminer på medicinstudiet blev afholdt med fysisk fremmøde på trods af coronarestriktionerne. Ifølge Studienævnet for Medicin ville det være svært at afholde disse eksaminer online, da det ville forringe kvaliteten. 

Studienævnet forklarer, at der er nogle eksamensformer på Medicin, hvor der lægges stor vægt på udenadslære og fysiske færdigheder, som gør, at disse ikke kan omlægges til online eksamen. Derfor tog man fra SDU’s side en beslutning om, at disse eksaminer skulle afholdes med fysisk fremmøde. Samtidigt blev det besluttet, at den afsluttende eksamen skulle afholdes fysisk.

For at bevare kvaliteterne i flere af eksaminerne blev det altså besluttet, at flere medicinstuderende denne vinter skulle møde op på SDU til eksamen.

De studerendes oplevelser

Både Emilie og Aishah havde gode oplevelser med de fysiske eksaminer på trods af  den altomfattende pandemi og de mange restriktioner.

Ifølge Emilie følte hun sig tryg og stolede på, at eksamen blev afholdt på forsvarlig vis:

”Jeg stolede på, at der blev taget de forholdsregler, der skulle”. 

For Aishah var hun forberedt på, at eksamen både kunne blive fysisk eller online. Hun mener, at den slags eksamen, hun var til, som var baseret på praktiske færdigheder og undersøgelse, ikke sådan lige kunne omvendes til online. Derfor havde hun det fint med, at den blev afholdt fysisk. 

”Hvad der dog irriterede mig var, at fakultetet først meldte ud tre dage før eksamen, at den blev afholdt fysisk” pointerer Aishah yderligere. 

Tidligere havde fakultetet skrevet til de medicinstuderende, at det var uklart, hvordan eksamen ville blive afholdt, og ifølge Aishah gjorde det, at mange af de studerende havde mindre tid til at øve sig, og derfor var der en del, der ikke deltog i eksamen. 

Aishah og Emilie er dog enige om, at den fysiske eksamen i en coronatid var en fin oplevelse. 

”Jeg følte mig ikke utryg, og jeg synes, eksamen havde de samme gode kvaliteter, som den altid har” påpeger Aishah, der var glad for at få lov til at møde fysisk op til eksamen.

Tryghed frem for alt

I en tid, som er forbundet med uvished, er tryghed endnu mere essentielt, og for både Emilie og Aishah var den fysiske eksamen en tryg oplevelse.

”Jeg var egentlig ikke voldsomt forskrækket af at møde op, da jeg også handler ind, går ture og generelt kommer ud i offentligheden” fortæller Aishah.

Aishah ser på mange måder eksamen som en almindelighed ligesom at handle ind. Hun påpeger desuden, at hun godt vidste, at universitetet ville tage deres forholdsregler og ikke løbe nogen chancer, derfor følte hun sig tryg ved eksamen. 

Dette stemmer i høj grad overens med de tanker, som Emilie har gjort sig. Hun mener nemlig også, at eksamen med fysisk fremmøde ikke er meget anderledes end det at handle eller tage bus og tog, hvor man som en selvfølge også holder afstand og forholder sig til restriktionerne.

Restriktioner og smittetilfælde

De mange restriktioner har været afgørende i afviklingen af Covid-19, og netop restriktionerne er med til at skabe tryghed i hverdagen. 

Ifølge Studienævnet for Medicin blev coronarestriktionerne grundigt overholdt til alle de fysiske eksaminer. Der var god afstand, afspritning og ingen fysisk kontakt, derudover var eksaminanderne opdelt i mindre gruppe, så det var nemmere at opspore, hvis der skulle være smitte. 

Den store respekt for restriktionerne oplevede også både Emilie og Aishah. 

Emilie fortæller, at de til hendes eksamen kun var tre studerende og to eksamensvagter i hvert lokale. Derudover forklarer både Emilie og Aishah, at de skulle bære mundbind, spritte hænder og holde god afstand – altså nøjagtigt som vi er vant til det fra indkøb og offentlig transport. 

”Jeg synes ikke, der var større risiko for smitte til eksamen end så mange andre steder og måske endda mindre risiko” pointerer Aishah yderligere. 

Det undrede dog Emilie, at man ikke havde valgt at have flere studerende inde i eksamenslokalet, fordi der var så meget plads: 

”Men SDU havde virkelig taget alle forholdsregler og hellere dét end at løbe nogen risiko selvfølgelig”. 

Netop overholdelsen af restriktionerne har nok også resulteret i, at der ikke har været nogen smittetilfælde: 

”Der har ikke været nogen smittetilfælde, hvilket også understreger at vores tiltag har virket og har kunne sikre en sikker eksamen for de studerende” pointerer Studienævnet. 

Hverken Emilie eller Aishah har oplevet, at der har været smittetilfælde efterfølgende. Dog fortæller Aishah, at der på en anden årgang var studerende, der var mødt op til eksamen på trods af sygdom, fordi det dengang talte som et eksamensforsøg, hvis man sygemeldte sig.

Fysisk fremmøde i en coronatid

Corona har især vist sig som en tid, hvor det har været vigtigt at lytte til sig selv. Hvis man har været syg, ekstra udsat eller utryg har det især været tiden til at sige nej og sige fra. Dette kan dog specielt blive udfordret i en eksamensperiode, hvor man gerne vil møde op og undgå mislykkede forsøg. 

Den udfordring, som kan følge med bekymringen for missede forsøg, kom man dog i forkøbet. Studienævnet for Medicin forklarer, at de studerende fik mulighed for at framelde sig eksamen uden brug af eksamensforsøg: 

”Dette var for at imødekomme, at nogen studerende kunne føle sig utrygge ved at møde op til eksamen”. 

De pointerer yderligere, at nogle studerende gjorde brug af dette tilbud, og derfor kunne man få fordelt årgangen ud over flere omgange. 

Ifølge Emilie oplevede hun ikke selv, at det fysiske fremmøde på nogen måde var påvirket under eksamen. Dog mener hun, at det kan være udfordrende med fysisk fremmøde til eksamen, hvis man fx sidder i isolation, da man har været i kontakt med en smittet, men ikke nødvendigvis er syg eller smittet selv: 

”Jeg synes måske på en eller anden måde, der skulle have været mulighed for en hjemmeversion i sådanne tilfælde”. 

For Aishah var oplevelsen, at det var den alt for sene udmelding omkring afholdelsen af eksamen, der gjorde, at mange sprang fra, fordi der simpelthen ikke var tid til at læse op. 

Alt i alt en god oplevelse

Selvom der blev afholdt enkelte eksaminer på Medicin med fysisk fremmøde, og at afholdelsen netop har fået stor kritik af de studerende selv, så har det for Emilie og Aishah været en god oplevelse med fysisk fremmøde på trods af faren for corona.

Studienævnet for Medicin pointerer også, at de har været tilfredse med afholdelsen af fysiske eksaminer. De påpeger yderligere, at fysisk fremmøde er at foretrække, og at de havde håbet, at flere eksaminer kunne være afholdt fysisk, men at det desværre ikke var muligt pga. forholdene med corona.

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 16.03.2021