Skip to main content
Debat

De studerendes psykiske helbred er særligt udsat under corona-krisen.

Dette er et debatindlæg og er udelukkende et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Andreas Lohmann, samfundsfagsstuderende og medlem af AGORA-Listen, 27-04-2020

Studerende, heriblandt studerende på SDU, har i lidt over en måned været sendt hjem på baggrund af den igangværende covid-19 krise. Det er nu efterhånden gået en måned med hjemmeundervisning over Zoom, studiegruppemøder over Skype og - ikke mindst - uvished.

En ny hverdag, som desværre har nogle triste konsekvenser for rigtige mange studerende.

I forvejen er der allerede alt for mange studerende, som knækker psyken under deres studie, og jeg frygter desværre, at Corona-krisen vil føre til en markant stigning i antallet af studerende, som knækker psyken. 

I forvejen er antallet af studerende med symptomer på stress, angst, ensomhed eller depression desværre steget eksplosivt de seneste mange år.

Det er selvfølgelig generelle tal, og man skal huske på, at SDU har relativt fine trivselstal, men vi må heller ikke glemme, at vores generation allerede har kendt til en epidemi igennem mange år. Nemlig epidemien af psykiske sygdomme blandt unge. Corona-krisen medfører en enorm uvished blandt studerende.

Samtidigt kommer krisen med en del omvæltninger, som kombinerede med mange studerendes, i forvejen ringe psykiske helbred, desværre er en blanding, der kan medføre, at væsentligt flere studerende knækker psyken.

Dette kan i sidste ende have den konsekvens, at mange vælger at droppe ud, da de ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen, eller bliver for presset af de omvæltninger krisen bringer. 

Sandheden er, at det desværre ikke er alle studerende, der er lige ressourcestærke og kan strukturere deres hverdag fra hjemmekontoret. Det kan selvfølgelig lyde voldsomt, men det er ikke alle studerende, som nødvendigvis bliver inviteret med til en online fredagsbar, eller har et socialt netværk at trække på.

For dem kan ensomheden eller andre psykiske problemer let blive en uvelkommen gæst på hjemmekontoret og gøre det svært at danne sig et overblik over det faglige.

Derfor undrer det mig også, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har meldt ud, at undervisningen kommer til at fortsætte på samme niveau, som før coronakrisen, for god undervisning forudsætter god trivsel blandt de studerende, og sandheden er, at mange studerende mistrives under coronakrisen. 

Derfor skal SDU og landets andre universiteter også snart på banen med en større indsats for at sikre de studerendes psykiske helbred og trivsel under coronakrisen. Trivsel er grundlaget og en kerneforudsætning for læring, og derfor kan ikke passe, at der ikke bliver gjort en større indsats.

Agora-listen er en af de to studenterpolitiske foreninger på SDU.

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 27.04.2020