Sådan får du styr på dine kompetencer

Sådan får du styr på dine kompetencer

Du har sikkert hørt det før: ”Du skal kende dine kompetencer...” Og ja, du skal også være bevidst om hvad du kan og hvordan det kan bruges – her er hjælp til dig, der har brug for at blive klogere på dine kompetencer.

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Under din studietid tilegner du dig en lang række forskellige kompetencer. For at gøre det lidt mere overskueligt, har vi valgt at inddele det i 4 kategorier:

Dine kompetencer

Akademiske kompetencer

De akademiske kompetencer er kompetencer, der ofte går på tværs af mange forskellige uddannelser og jobs. Det er dem, der fortæller, hvordan du går til en opgave. De kan være lidt fluffy at sætte ord på, men de er ret vigtige og en essentiel del af din uddannelse.

De akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med forskellige akademiske udfordringer og værktøjer. På dit studie er det som regel ikke kun produktet, men også processen, som du bliver bedømt ud fra. Det kan for eksempel være, om du er i stand til at forholde dig kritisk, reflektere over processen du har været igennem, og hvordan du har gået til de udfordringer, du har mødt undervejs.

Typisk kunne dine akademiske kompetencer se sådan ud:

 • kunne afgrænse, definere og analysere et fagligt problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder
 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse samt kunne indgå i dialog og argumentere på et grundlæggende teoretisk grundlag,
  tage kritisk stilling til kilder og dokumentere dem
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning. 

Faglige kompetencer

De fagspecifikke kompetencer er dem, der er unikke for lige præcis din uddannelse. Og dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed. Det er også dem, mange har nemmest ved at sætte ord på. Men fortvivl ikke, hvis du synes, det er svært.

Spørg dig selv om, hvad det egentlig er, du har lært på din uddannelse – hvilke emner eller tematikker har du været igennem? Du kan også finde hjælp i din studieordning, hvor målet med de forskellige fag og hele din uddannelse står beskrevet.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det blandt andet dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

 

Det er en god idé, at du øver dig i at sætte ord på dine kompetencer. Når du er bevidst om hvad du kan, er du mere attraktiv over for en potentiel arbejdsgiver. Du kan nemlig bedre præsentere dig og vurdere, om en type arbejde eller arbejdsplads passer til dig.

Personlige kompetencer

Arbejdsgivere er oftest mindst lige så interesseret i at høre om, hvem du er, og hvad du motiveres af, som hvad du har læst.

Dine personlige kompetencer handler om den måde, du går til en opgave, og hvordan du griber de menneskelige relationer an. Det kan for eksempel være, at du er særlig god til at samarbejde, til at træffe beslutninger eller til at arbejde struktureret.

Dine personlige kompetencer beskriver altså dine egenskaber som person, hvilket har stor indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde, og hvordan du samarbejder med andre. 

Hvad er mine personlige kompetencer?

Du kan overveje, hvordan du typisk går til en opgave og griber samarbejde an, da det vil fortælle noget om dine personlige kompetencer. Prøv at lave denne øvelse:

Tænk tilbage på sidste gang, du deltog i et projektarbejde
 • Hvordan greb du processen an fra start?
 • Hvad gik godt?
 • Hvad gik mindre godt?
 • Hvilke personlige kompetencer hos dig var årsag til de ting, der gik godt?
Sådan kan du arbejde med dine kompetencer

Den bedste måde at få en forståelse for hvordan du bruger det du har lært på din uddannelse, er ved at afprøve det i praksis allerede mens du studerer. 

Det kan du for eksempel gøre gennem et projektorienteret forløb, projekter, studiejob eller frivilligt arbejde.

På den måde begynder du også at etablere dit netværk.

 

Næste skridt: