Skip to main content

Akademiske kompetencer

De akademiske kompetencer er kompetencer, der ofte går på tværs af mange forskellige uddannelser og jobs. Det er dem, der fortæller, hvordan du går til en opgave. De kan være lidt fluffy at sætte ord på, men de er ret vigtige og en essentiel del af din uddannelse.

De akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med forskellige akademiske udfordringer og værktøjer. På dit studie er det som regel ikke kun produktet, men også processen, som du bliver bedømt ud fra. Det kan for eksempel være, om du er i stand til at forholde dig kritisk, reflektere over processen du har været igennem, og hvordan du har gået til de udfordringer, du har mødt undervejs.

 

Typisk kunne dine akademiske kompetencer se sådan ud:

 • kunne afgrænse, definere og analysere et fagligt problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder
 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse samt kunne indgå i dialog og argumentere på et grundlæggende teoretisk grundlag,
  tage kritisk stilling til kilder og dokumentere dem
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning. 

Næste skridt:

SDU RIO Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 18.06.2020