Skip to main content

Retningslinjer og FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 11. MAJ 2021

 

 Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19 (OPDATERET)

SDU har siden 6. april været i kontrolleret og gradvis genåbning af universitetet. De første uger er forløbet planmæssigt, og derfor har SDU’s direktion besluttet, at alle studerendes studiekort åbnes for adgang til SDU’s bygninger fra mandag den 3. maj.

Som studerende kan du dermed benytte læsepladserne på campus, i det omfang, at der er ledige pladser.

Alle personer, som færdes indenfor på SDU’s områder, skal kunne dokumentere et negativt testsvar for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt. Desuden skal de øvrige gældende retningslinjer på SDU for afstand, hygiejne mv. overholdes.

Se SDU’s retningslinjer for test og kontrol af testsvar samt øvrige retningslinjer her i FAQ’en.

Overordnede retningslinjer ifm. COVID-19

Retningslinjer vedr. adgang til og ophold på SDU

Retningslinjer vedr. specifikke aktiviteter

 

Opdatering af SDU's retningslinjer følger de seneste udmeldinger af Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer, som kan tilgås via ministeriets hjemmeside her.

Klik venligst her for at finde svaret.
Du kan blive indberettet for brud på regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU – læs dem her.

Også godt at vide... (OPDATERET)

Ja, SDU tilbyder testmuligheder for COVID-19 på en række af SDU’s lokationer, som et supplement til de offentlige og private testmuligheder. 

Hold dig opdateret om hvor og hvornår her: mitsdu.dk/hurtigtest

Kom i god tid inden du har undervisning, eksamen eller andet, hvis du skal møde fysisk op på SDU, da der kan forekomme ventetid på test. Testmulighederne kun kan benyttes mod fremvisning af gyldigt SDU Id-kort.

Se i øvrigt også SDU’s retningslinjer for test og kontrol af testsvar i sektionen ’Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19’ øverst her i FAQ’en.

I Danmark anbefales mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum og gerne 2 meters afstand, når det er muligt. Husk derfor altid at holde afstand og hjælp gerne hinanden med at huske dette. 

Afstandskravet kan helt undtagelsesvist fraviges i undervisningslokaler, laboratorier, klinik, værksteder og lign., hvis en række betingelser er opfyldt. Det er fakultetet, der vurderer om betingelserne er opfyldt.

Er du i øget risiko, skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte os via Corona-knappen i SPOC. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder, der er tæt på din uddannelse.

Læs også SDU's retningslinjer for studerende i øget risiko for et alvorligt sygdomdsforløb ved COVID-19 her på siden.

Er du studerende og har fået formidlet en bolig gennem SDU – særligt for internationale studerende

Studerende, hvor SDU har formidlet en bolig via SDU’s boligformidling, skal selvisolere sig i eget hjem i det omfang det er muligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. SDU tilbyder som udgangspunkt ikke genhusning, men hvis selvisolation ikke er muligt for dig, kan du kontakte kommunen med henblik på isolationsophold i anden bolig. SDU’s boligformidling hjælper gerne med kontakt til kommunen og andre praktiske spørgsmål samt information for håndtering af selvisolation på forsvarlig vis i boligen.
Kontakt SDU’s boligformidling på bolig@sdu.dk.

Er du studerende og har du ikke fået formidlet en bolig gennem SDU

Sundhedsstyrelsen anbefaler selvisolation for bestemte grupper personer. Hvis det ikke er muligt at selvisolere sig i eget hjem, tilbyder kommunen isolationsophold på ekstern isolationsfacilitet til personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem. Der er et begrænset antal isolationspladser, og det er kommunen, der vurderer om de skal bringes i anvendelse. Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

SDU’s medarbejdere (undervisere, vejledere, studiesekretærer, studiekoordinatorer mv.)  er ikke tilgængelige fysisk, så længe SDU er lukket ned. Brug i stedet for mail eller telefon.
I Kolding, København og Odense er kantinerne fortsat lukkede. 

I øvrige campusbyer er kantinerne åbnet i et begrænset omfang og med et begrænset udvalg:
Esbjerg
Kantinen hos Aalborg Universitet er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.
Slagelse
Kantinen hos Professionshøjskolen Absalon er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.
Sønderborg
Café Alsion er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.

Udover standardrengøring, som vi kender det fra normal drift, så indebærer rengøringen nu flere steder også eftertørring med specialsæbe med desinficerende virkning. Der er hyppigere rengøring og fokus på kontaktflader. 

Kontakt 8888@sdu.dk, hvis du har spørgsmål til rengøring.

Vær opmærksom på, at institutter og afdelinger skal skabe klarhed over, hvilke kontaktpunkter medarbejdere og studerende selv skal holde rene. Kontaktpunkter, som ikke rengøres af SDU’s rengøringsfirma, skal rengøres ved brugerrengøring minimum to gange dagligt og oftere ved hyppige berøringer.

Internationalt

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som fra 21. april har påbegyndt en gradvis lempelse af rejserestriktionerne.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

  • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
  • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
  • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet
  • at Danmark kan have særlige indrejseregler for borger med og uden dansk statsborgerskab på det tidspunkt, du vil rejse hjem igen

Mere information

I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt.

Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold.

Øvrige overvejelser

Er du i tvivl om dit studieophold eller vil du gerne tale om dine overvejelser med nogen, er du velkommen til at kontakte SDU International.

Kontakt

Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Udenrigsministeriet ajourfører løbende sine rejsevejledninger, så det er vigtigt, at du holder dig opdateret på www.um.dk. Aktuelt bliver danskere, som befinder sig i udlandet ikke hjemkaldt. Er du aktuelt bosiddende i udlandet og i øvrigt tryg ved situationen, kan du fortsætte dit udlandsophold.

SDU anbefaler dog, at du kontakter dit forsikringsselskab for at sikre dig, at du fortsat er dækket under dit udlandsophold, selvom Udenrigsministeriet nu fraråder rejser til dit værtsland. Husk også at holde dig selv ajour med situationen i dit værtsland og følge de lokale myndigheders retningslinjer.

Vælger du at rejse hjem, skal du give besked til SDU International samt overholde gældende krav om isolation og test.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Er din henvendelse af akut karakter (fx evakuering, nødsituationer og lignende), skal du kontakte Udenrigsministeriets døgnbemandede Globale Vagtcenter: + 45 33 92 11 12.

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Klik dig ind på den engelske udgave af denne FAQ og læs mere under sektionen 'International'.

Undervisning, eksamen, klinikophold mv.

…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
vil SDU gerne i kontakt med dig, så vi sammen kan få en dialog om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie. Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Kontakt en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning med fysisk fremmøde.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb. Bemærk: Er du studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og har du praktisk undervisning eller undervisning, hvor der er dispenseret fra afstandskravet, skal du kontakte fakultetet via Corona-knappen i SPOC for en konkret vurdering af din situation.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Ved symptomer på COVID-19, er det vigtigt, at du ikke møder fysisk op på campus. Du skal isolere dig og lad dig teste jf. myndighedernes vejledning. Ved undervisning med fysisk fremmøde opfordres du til at kontakte en medstuderende, som har deltaget i undervisningen, og som fx vil kunne gennemgå stoffet med dig.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen. Er dit praktiksted berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.

Eksaminer afvikles som planlagt i det normale pensum. Hvis nedlukningen af SDU har påvirket dit studieforløb, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt.

Eksamensform:

Eksamensformen fremgår af fagbeskrivelsen, og du kan som udgangspunkt regne med, at eksamensformen er den samme ved omprøven, som ved den ordinære prøve. Der kan dog være undtagelser, hvis fx eksamensformer for den ordinære og omprøve i forvejen jf. studieordningen ikke har været fastlagt til en og samme eksamensform.

Hold dig opdateret på mitsdu.dk/corona, via Blackboard/itslearning og din SDU-mail eller henvend dig via de sædvanlige kanaler, hvis du er i tvivl.

Eventuel udskydelse af indleveringsfristen ifm. praktik, det projektorienterede forløb/projekt/bachelorprojekt/speciale eller lignende vil bero på en konkret vurdering.

Det anbefales, at du så vidt muligt venter med at søge, til du kender den samlede forsinkelse, lukningen af SDU har medført.

Henvend dig venligst til dit studienævn, hvis det bliver nødvendigt.

…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg selv er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, gælder følgende:
1) Du skal sikre dig, at du defineres som ’nær kontakt’ jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du i tvivl, kan du kontakte Coronaopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles telefon på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
2) Er du som værende ’nær kontakt’ forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU – fordi du er i selvisolation og afventer test/testresultat – kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Du skal sikre dig, at dine symptomer er symptomer på COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
2) Har du symptomer på COVID-19 og er forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU, kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg, ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

SDU følger til hver en tid myndighedernes anbefalinger og planlægger eksamen, så du kan føle dig tryg og holde afstand. Derfor tilbyder SDU ikke yderligere særlige forholdsregler, hvis ingen af de ovenstående situationer gør sig gældende i forhold til dig.

Det kommer an på den konkrete situation.

Den skriftlige del af eksamen

Afleverer du og din gruppe et skriftligt produkt i forbindelse med eksamen, er der gode chancer for, at aflevering ikke bliver berørt af Corona-situationen. Dog, skulle du selv være syg med COVID-19 og skulle din sygdom forløbe på en måde, som gør, at du ikke kan medvirke til udarbejdelsen af din gruppes produkt, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

Den mundtlige del af eksamen

Skal du og din gruppe op til en mundtlig eksamen, og påvirker Corona-situationen din deltagelse negativt, vil det ikke nødvendigvis påvirke den mundtlige eksamen for de øvrige i din gruppe. Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal den mundtlige eksamen tilrettelægges således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Skulle du selv være syg med COVID-19, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

God hygiejne, god afstand og rummelige lokaler

SDU følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedr. COVID-19, og det gælder også i forbindelse med eksamensafvikling. Der er derfor ved alle fysiske eksaminer ekstra fokus på god hygiejne, afstand, rummelige lokaler mv. En række skriftlige eksaminer omlægges til online eksaminer, hvilket gør, at der er mere plads og mulighed for større afstand til de eksaminer, som uændret gennemføres fysisk. Hold dig opdateret via Blackboard/itslearning og din SDU-mail, hvor du modtager information om, hvordan dine eksaminer afvikles.

Du bliver orienteret

Skulle det efter eksamen vise sig, at en af dine medstuderende, som har opholdt sig i samme eksamenslokale som dig, er blevet syg med COVID-19, vil du blive orienteret om det. SDU gør det muligt, at myndighedernes krav om afstand mv. kan overholdes i forbindelse med fysiske eksaminer. Dermed er der som udgangspunkt ikke tale om etablering af nære kontakter jf. sundhedsmyndighedernes definition. Alligevel kan du regne med at vi orienterer dig, hvis du har været i lokale sammen med en smittet.

Trivsel

Du er ikke alene
Først og fremmest er du ikke alene. Mange studerende oplever lige nu, at det er svært at få det hele til at hænge sammen, når både fritid og studie foregår hjemmefra. Accepter, at det er svært og at det gerne må være svært.  Arbejd på at sænke baren for hvad du forventer at kunne, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Planlæg din dag
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Itslearning ift. deadlines og fagligt indhold. 
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne. Du finder webinaret også på MitSDU. Eller se denne video, hvor en studie- og trivselsvejleder gør dig klogere på de ting du kan gøre ift. at arbejde hjemmefra under Corona-nedlukningen.
Online eksamen
På grund af Corona-nedlukningen vil en del eksamener blive afholdt online i stedet for med fysisk fremmøde. Det stiller en række krav til dig som studerende. Husk at orientere dig om eksamen på din studieside, hvor du kan følge med i de seneste bestemmelser om netop din eksamen. 
Gode råd til eksamen
Du kan se en video med gode råd til online mundtlig eksamen her på MitSDU.
Studie-og trivselsvejledningen har desuden afholdt en række webinarer om at gå til eksamen, som du kan se her.

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Ja, det kan du i hvert fald
Mødet kan forgå online eller via telefon. Se, hvordan du booker os på MitSDU.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Ja, det kan du bestemt.

Du bestemmer selv, om mødet skal foregå på telefon eller over Zoom. Se hvor og hvordan du booker en samtale på MitSDU.

Bibliotek

Bibliotekets læsepladser kan benyttes af studerende, der har fået tilladelse til at møde op på SDU, eller har fået tildelt en specialeplads.
Læsepladser i biblioteket kan benyttes af studerende i det omfang, at der er ledige pladser.

Lån af materialer
Du kan bestille materialer via bibliotekets hjemmeside eller via bibliotekets katalog: www.sdu.dk/ebib. Når bogen er klar til afhentning, får du en mail.

Aflevering af materialer
Skal du aflevere en lånt bog eller andre materialer, kan du gøre det igennem vores sluseordning - se mere her.

Se bibliotekets åbningstider her.

Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Ja – det har du. Adgangen fungerer som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

Digitalt, IT & print

SDU’s undervisere bliver klædt på gennem særlig oprettet support og information på fakulteterne og SDU’s intranet.
Der er mulighed for at lade sig inspirere:

  • af vejledninger om online forelæsninger og øvelsestimer
  • af tips og tricks om at lave aktiverende undervisning online og
  • af tips og tricks til at indtage rollen som online underviser eller eksaminator

Ved siden af vejledningerne tilbyder SDU også daglige drop-in sessioner online.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du først og fremmest kontakte din underviser. Øvrige kommentarer – både ros og ris – modtages gerne på dit fakultet ved henvendelse via corona-knappen på spoc.sdu.dk.

Ja, det har fakulteterne - se herunder, hvor

Det Humanistiske Fakultet: Det digitale universitet
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Som studerende orienteres du løbende via beskedsystemet i itslearning eller din studentermail. 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SAMF
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SUND
Det Tekniske Fakultet: Gode råd om at studere online på TEK

Lad være med at klikke på den og læs mere om cybertruslen set i lyset af COVID-19-situationen her på MitSDU.

SU & SPS

Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
Orientér dig på ungdomskort.dk for information om rabatter i forlængelse af COVID-19 hos dit trafikselskab. Øvrig information kan du finde her på MitSDU.
I øjeblikket tilbyder vi støtte gennem digitale møder. Kontakt din rådgiver, læsevejleder eller, hvis du er ny studerende på SDU, SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du gerne vil lave en aftale. Du kan desuden få support online, hvis dit IT-udstyr fejler.
Du kan få udleveret dine hjælpemidler fra SPS. Kontakt SPS-administrationen på sps@sdu.dk, som har hjælpemidlerne opmagasineret.
Så skriv til os via spoc.sdu.dk.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Har du brug for vejledning i forhold til studiespecifikke ting?

F.eks. i forhold til dispensationer, undervisning, eksamen, studieplaner m.m

Studievejledning på fakulteterne

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning

Studerende ved SDU og smittet med COVID-19?

Giv SDU besked via SPOC.

SPOC

Myndighedernes smitte|stop app

Som SDU-studerende er det op til dig, om du vil bruge appen.

Læs mere om appen her på smittestop.dk

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 11.05.2021