Skip to main content

Udvidet informationssøgning

Følg disse trin for at gå mere struktureret til værks i din informationssøgningsproces.

1. Opvarmning

Kig i materialer om opgave-/specialeskrivning. Orienter dig på siden Opgaveskrivning, der indeholder udvalgte titler  og tips. Eller kig forbi biblioteket, og se hvad vi har  inden for dit emne.

2. Begrebsafklaring
Start med at få dit begrebsapparat på plads. Et afsnit eller kapitel, hvor du kort redegør for de vigtigste begreber, brugt i opgaven/specialet kan være med til at præcisere din problemstilling og proces. Her kan du inddrage din egen forståelse og stille den op overfor andres definitioner på begreberne. Vi anbefaler at du slår dine begreber op i bibliotekets faglige encyklopædier og opslagsværker, hvilket er mere kvalificeret end at bruge definitioner fra Nudansk Ordbog. 
3. Lav en søgeprofil ud fra din opgaves problemstilling

Udvælg de vigtigste nøglebegreber fra problemformuleringen til dine søgeord. Sæt dem ind i et skema, det vigtigste søgeord først, og indsæt eventuelle synonymer samt engelske begreber. Du kan også dele op i sprog og lave et skema med hhv. danske og engelske ord.

1. 2. 3. 4.
frafald universitet årsager ...
droppe ud videregående uddannelse begrundelser
defection higher education causes
dropout ... reasons
4. Hvor skal du søge?
Find ud af hvilke søgeredskaber, der vil være mest relevante for din problemstilling. Orientér dig i bibliotekets emneoversigt over databaser. Du kan også forhøre din hos din vejleder eller Booke en bibliotekar.
5. Søg i flere omgange
Regn ikke med at finde alt relevant materiale i første hug. Det kan være en fordel at skifte mellem søgning, læsning, skrivning i en fortløbende proces. Du bliver hele tiden klogere og skal sandsynligvis søge i flere omgange. Du finder løbende flere og bedre søgeord undervejs i processen, som du kan sætte ind i din søgeprofil, og så kan du efterfølgende søge endnu mere målrettet.
6. Brug god tid i starten
Det kan godt betale sig at bruge god tid til at afsøge, hvad der allerede er skrevet om dit emne. Søg bredt og vær åben over for, at der kan være flere vinkler på emnet. Vær opmærksom på, om der enten er skrevet rigtigt meget om emnet - så du måske skal finde en anden vinkel, eller om der er skrevet så lidt om dit emne, at det bliver svært at indsamle materiale nok. I så fald bør du overveje, om du skal finde et andet emneområde.
7. Udvid/indsnævr søgeresultaterne
Indsnævr ved at...
  • kombinere flere ord (med OG-operatoren)
  • bruge mere præcise søgeord
  • anvende søgeredskabernes muligheder for at afgrænse på fuldtekst-adgang, peer-reviewed-artikler (fagligt blåstemplede artikler), emneord etc.

Udvid ved at...

  • trunkere (dvs. anvende et jokertegn (oftest * el. ?), der gør det ud for forskellige endelser eller begyndelser på et ord
  • bruge mere overordnede termer
  • søge på flere synonymer på én gang (med ELLER-operatoren)

Tjek søgeredskabets hjælpefunktioner for at få yderligere konkrete tips til søgning i det enkelte søgeredskab. Hvis du har svært ved at finde rundt i søgeredskabet og dets hjælpefunktioner, så kontakt os på biblioteket.

8. Orientér dig i søgeresultaterne
Skim dig igennem søgeresultaterne: Læs abstracts og notér dig de emneord, de fleste poster er beriget med. Er de relevante for din problemstilling? Måske kan du få inspiration til at søge på andre og mere præcise søgeord.
9. Indsamling af materiale
Du vil nogen gange skulle vente på visse materialer. Der kan også være specielle titler, som skal skaffes hjem fra udlandet. Brug din tid fornuftigt, mens du venter. Måske kan du gå i gang med en anden del af opgaven imens. Eller er det overhovedet værd at vente? Kan det bedre betale sig selv at købe materialet? Eller kan du bruge noget andet materiale om samme emne?
10. Vurdér det indsamlede materiale
Orientér dig overordnet i materialet efterhånden, som du får det indsamlet. Kig fx i indholdsfortegnelse, bagsidetekst, forord og konklusion, og vurder materialets relevans, pålidelighed og aktualitet i forhold til din problemstilling. Er materialet fyldestgørende, eller er du nødt til at prøve at finde andet/mere?
11. Sikkerhedstjek - Få hjælp fra fagspecialisterne
Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke har misset væsentlig information, kan du Booke en bibliotekar.
12. STOP - STOP - STOP
Se på hvor lang tid du har i alt til opgaven, og strukturér din tid i forhold til dette. Informationssøgning kan hurtigt blive en tidsrøver, og på et tidspunkt skal man videre. Du skal også have tid til at læse og skrive ikke mindst.  Man får aldrig det hele med, og det er helt reelt, så længe du husker at gøre rede for, hvordan du har vinklet, og hvilke afgrænsninger du har foretaget.

Du kan læse mere om struktureret informationssøgning i kapitlet "Litteratur og informationssøgning til opgaven" af Rasmussen, Remvig & Wien (Den Gode Opgave, 5. udg., 2017, kap. 5). Bestil bogen på biblioteket.