Skip to main content

Sådan søger du!

Mange veje til Rom

Der findes ikke én måde at søge på. Det afhænger af, hvad du søger efter. Bibliotekets materialer er delt op i flere digitale systemer, der er gensidigt forbundne.

På bibliotekets forside er det muligt at via søgeboksen og udvælge, hvor du vil søge.

Søger du andre materialer end bøger og forskningsartikler, kan du gå til siden Materialer.

Problemer med at finde noget?

Adgang

  • Du skal bruge dit SDU-login for at få adgang eller reservere/bestille materialer.
  • Har du problemer med login eller adgang, kan du kontakte Licenskontoret via mail e-tss@bib.sdu.dk eller telefon 6550 2632.

Lær mere om de forskellige søgeværktøjer

Søgeboksen (mitsdu.dk/bib eller sdu.dk/bib)

På bibliotekets forside kan du søge i den fælles søgeboks, hvor du kan vælge mellem Alle Materialer (Summon), Bøger og trykte tidsskrifter (kataloget), E-tidsskrifter (BrowZine), Databaser (liste) og DOI/PMID.

Husk! Søger du på en artikels titel her, skal du ikke markere Databaser eller E-tidsskrifter. Hvis du i søgeboksen markerer Databaser eller E-tidsskrifter, vil du søge i hhv. databasernes eller tidsskrifternes titler.

Summon

Summon er et søgeværktøj, der indeholder langt størstedelen af bibliotekets materialer fra både artikeldatabaser og vores katalog med bøger og trykte tidsskrifter.

Finder du en elektronisk artikel eller e-bog i Summon, bliver du linket videre til materialet online.

Finder du en trykt bog eller et trykt tidsskrift, linker Summon dig videre til bibliotekets katalog, hvorfra du kan bestille materialet.

Hvis du vil vide mere om Summon, kan du læse mere i Vejledning om Summon.

Bibliotekets katalog

Bibliotekets katalog er dér, hvor du finder vores bøger og trykte tidsskrifter. Her kan du se, hvor materialet er placeret, og om det er hjemme eller lånt ud. I begge tilfælde kan du bestille materialet til afhentning. Du får en mail, når det står klar til dig.

I kataloget kan du også se din lånerstatus; hvad du har lånt, og hvad du har bestilt. Hvis der ikke er bestillinger på et materiale, du har lånt, kan du forny dit lån.

Hvis du vil vide mere om hvordan du søger i Bibliotekets katalog, kan du læse mere i Søg i kataloget.

Databaser

Vi har adgang til et hav af fagspecifikke databaser.

Du kan søge via databaserne på to måder:

  • I A-Z listen kan du i søgefeltet søge på den specifikke databases titel. det er en fordel at søge titlen med anførselstegn rundt om, fx "Web of Science". Du kan også sortere ud fra forbogstav, eller du sortere på fag eller databasetyper.
  • Du kan også søge via vores emneoversigt, hvor du bruger fanerne til at orientere dig og sortere i forhold til fx et specifikt fagområde.

En stor del af de materialer, du finder i vores databaser, vil du også kunne søge frem via Summon.

BrowZine

Browzine er bibliotekets oversigt over elektroniske tidsskrifter, hvor de elektroniske artikler er publiceret.

I Browzine kan du søge efter elektroniske tidsskrifter via titel, emne eller tidsskriftets ISSN-nummer.

I Browzine kan du ikke søge direkte på artiklers titler. Hvis du vil søge en artikel via Browzine, skal du først søge det tidsskrift frem, som artiklen er udgivet i, og så i tidsskriftet søge frem til artiklen via årstal, nummer og evt. sidetal. Du kan få yderligere hjælp i vejledningen "Problemer med at finde en artikel?"

I Browzine kan du også browse efter tidsskrifter via overordnede emner og underemner. Browser du efter emner, skal du være opmærksom på, at emnekategorierne er lavet ud fra en amerikansk standard, som vi desværre ikke kan ændre. Fx er emner som Education og Psychology placeret under Social Science and Behavioral Science, selv om studierne på SDU ligger på hhv. Humaniora og Sundhedsvidenskab.

Søger du en specifik elektronisk artikel, og har du kun titlen, er det oftest lettest at søge den frem via Summon.

DOI el. PMID

DOI - står for Digital object identifier og er et nummer, der tildeles alle online artikler. Nummeret er unikt for den enkelte artikel og søgbart via almindelige browsere.

PMID er det unikke identifikationsnummer for artikler i databasen PubMed.

For både DOI og PMID vil numrene først blive tildelt artiklerne, når de er udgivet online, og en pre-print artikel kan således først fremsøges via nummeret, når den er tilgængelig i et pre-pub format.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk – hvis du ikke finder det, du søger i Summon eller kataloget, kan du søge videre i Bibliotek.dk.

I Bibliotek.dk kan du se, hvad der findes af materialer på de danske biblioteker. Finder du et materiale, som du vil låne, kan du se, hvor hvilket bibliotek, der har det, og du kan bestille det til afhentning på SDU Bibliotek. Du kan også finde henvisninger til artikler - især fra danske aviser og tidsskrifter.

Du kan selv vælge, hvilket bibliotek, du ønsker at afhente materialet på. Vær dog opmærksom på, at hvis SDUB har materialet, kan du ikke selv kan bestille samme materiale, der er ledigt fra et andet bibliotek til levering på SDUB. I dette tilfælde skal du i stedet henvende dig til personalet på SDUB, som kan være dig behjælpelig med at bestille det hjem.

Læs mere om søgning i Bibliotek.dk på www.bibliotek.dk under Hjælp. Her finder du også brugbare videoer under "Sådan søger du i bibliotek.dk".

Google Scholar

Google Scholar er også et sted, du kan søge. Scholar er selvfølgelig ikke kun for SDU, men søger du efter akademiske artikler i Scholar, er det muligt at ændre dine indstillinger, så du kan se hvilke materialer, du har adgang til gennem SDU.

Hvis du vil vide mere om Scholar, kan du læse mere i Vejledning om Google Scholar.

Udvidet informationssøgning

Søg systematisk

Kurser

Vi har kurser i både informationssøgning og diverse værktøjer - se listen her!

Kurser og events